Life of Mariya
Життя Марії

book design

«Життя Марії»  – нова книжка віршів та перекладів Сергія Жадана. Вона містить 80 текстів: 60 віршів самого автора і 20 перекладів поезій Чеслава Мілоша. За словами Сергія Жадана, ця книжка про любов і ненависть. «Вона особлива тим, що писалась як щоденник – за доволі короткий термін. Відрізняється особливо контрастним поєднанням внутрішнього та зовнішнього, світлого та темного». Дух книжки був характеризований автором як релігійно-атеїстичний. Саме ці контрасти надихнули нас на створення дизайн-концепту збірки. Також книжка проілюстрована фотографіями, зробленими самим поетом, та дизайнером Іллею Павловим.

"Life of Mariya" is a new Serhiy Zhadan's book of poems and translations. It contains of 80 texts: 60 author poems and 20 translations of Czeslaw Milosz's poems. According to Serhiy Zhadan, this book is about love and hate. "It is distinguished by contrasting combination of internal and external, light and dark." The hole spirit of the book is characterized by author as religious-atheistic. These contrasts inspired us to create the design concept. Also the book is illustrated by photographs taken by the poet, and designer Ilya Pavlov.

other works / другие работы