Dia/Log*
Дія/Лог

poster

Плакатна акція «Дія/Лог» — це дизайнерська дія Графпрому у відповідь на нові вірші Сергія Жадана. Плакати цієї серії — це антиплакати, вони не містять закликів, не зчитуються на бігу. Їх потрібно розглядати і читати, як вірші. Це жодним чином не спроба ілюстрації текстів, це паралельні візуальні рими, що переплітаються зі словами, І так, як поміж слів та знаків у поезії, у графіці між чорним та білим, точкою та лінією виникають образи та смисли. Це діалог між текстом і зображенням, художника з поетом, глядача — з тим, на що він дивиться.

(вулична плакатна акція в рамках ІХ Міжнародної Триєнале Еко-плакату «4-й Блок». Тексти – Сергій Жадан; плакати – студія Графпром )

Grafprom’s "Dia/Log"* poster campaign is a response action on new poems of Serhiy Zhadan. These posters made in total contradiction to what a classic poster should look like – they contain no slogans and can’t be read on the run. They need to be contemplated and read like poetry. In no case are they an attempt to illustrate the text, they are parallel visual rhymes that are intertwined with words, and just like images and meanings appear between words and characters in poetry, they appear in graphics between black and white, between a dot and a line. This is a dialogue between text and image, between an artist and a poet, between the audience and a picture.

*dia/diya – from Ukrainian «дія», which means "action"
(street poster action in frames of the IX International Eco-poster Triennial "the 4th Block". Texts – Serhiy Zhadan; posters – Grafprom studio)

other works / другие работы